Medewerkers


 

Toon Winkels

Toon Winkels

Toon (1956) heeft een jarenlange ervaring in het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht. Toon is zijn carrière begonnen als HR-manager. Hij is door de jaren als juridisch adviseur betrokken geweest bij grote reorganisaties.

Toon heeft een grote expertise in het arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht en dient zowel werkgevers als werknemers van vakkundig advies.


LinkedIn

 

Stefan Winkels

Stefan Winkels

Stefan (1981) studeerde in 2006 af aan de Rechtenfaculteit van de Universiteit Maastricht. Stefan volgde daar de Master Nederlands Recht (Civiel). Hij studeerde af met een scriptie over het concurrentie- en relatiebeding.

Sinds 2006 is Stefan werkzaam bij WMS, alwaar hij actief is op het terrein van het arbeidsrecht en het sociaal verzekeringsrecht. In deze vakgebieden treedt hij op voor zowel ondernemingen als particulieren. In deze praktijk houdt Stefan zich bezig met het arbeidsrecht in de ruimste zin des woords. Ook treedt Stefan op als klankbord en sparringspartner.

Stefan is lid van de vereniging voor arbeidsrecht.


LinkedIn