Pleidooi voor reparatie Wet werk en zekerheid

De Wet werk en zekerheid (ofwel ‘het nieuwe ontslagrecht’) moet nog eens grondig worden bekeken door deskundigen uit wetenschap en praktijk. Die oproep doen arbeidsrechtadvocaten aan de Eerste Kamer. Zij bepleiten uitstel en reparatiewetgeving. De advocaten, verenigd in de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN), stellen in een vorige week aan de Eerste Kamer verzonden notitie over de wet tal van onduidelijkheden en gebreken aan de orde. Zo vindt het leeuwendeel van de advocaten dat de gewenste vereenvoudiging van de ontslagregels niet gerealiseerd wordt. De kwaliteit van de wet ‘lijkt op dit moment onvoldoende te zijn,’ zegt voorzitter Max Keulaerds.

Met de Wet werk en zekerheid worden de regels voor ontslag, WW en flexibele arbeid hervormd. De Tweede Kamer nam de wet medio februari aan; volgende week besluit de Eerste Kamer over de behandeling van de wet. Waarschijnlijk wordt het debat zelf in mei gevoerd. Het is de bedoeling dat het eerste deel van de wet op 1 juli aanstaande ingaat. In de notitie waarschuwt de VAAN er onder meer voor dat kantonrechters door de wetswijziging mogelijk veel vaker dan nu een ontslagverzoek moeten afwijzen. Keulaerds: ‘De ruimte voor kantonrechters om zelf een redelijk oordeel te vellen wordt beperkt.’ Daarnaast vraagt de VAAN de senaat om aandacht voor de zogeheten ‘gemengde ontslaggrond’: het is niet duidelijk bij wie de werkgever moet zijn wanneer hij bij een reorganisatie voorrang wil geven aan werknemers die minder goed functioneren. Het UWV gaat over reorganisaties, de kantonrechter over de persoonlijke ontslaggronden. Ook wijst de VAAN erop dat het onduidelijk is welk deel van de wet op 1 juli aanstaande in werking treedt. Het was de bedoeling om alle bepalingen over flexibele arbeid al over drie maanden in werking te laten treden. De Tweede Kamer stak daar een stokje voor door de bepaling dat werknemers met een tijdelijk contract al na twee in plaats van drie jaar recht hebben op een vaste baan, een jaar uit te stellen. Het deel dat hierdoor nog wel in werking treedt, is beperkt. Volgens Keulaerds staat het proces nu onder hoge druk. Uitstel met een jaar biedt ruimte om de wet te verbeteren.

Minister Asscher van Sociale Zaken heeft niet de behoefte om op dit moment te reageren op de kritiek, laat een woordvoerder weten.

Bron: Dit artikel is een kopie van het artikel van Rutger van den Dikkenberg, 1 april 2014 op
http://www.sconline.nl/nieuws/arbeidsrechtadvocaten-bepleiten-reparatie-wet-werk-en-zekerheidGeef een reactie

Scroll Up