Ontslag KLM stewardess niet erkende ‘ziekte’

Ontslag KLM stewardess niet erkende ‘ziekte’

De zieke KLM-stewardess die aangeeft geveld te zijn door de gassen in vliegtuigen, is volgens de kantonrechter Amsterdam ten onrechte op staande voet ontslagen. Wel raakt ze per 1 april 2017 haar baan kwijt. Wat speelde er precies in deze zaak?

De stewardess is in 2008 bij KLM in dienst getreden. In 2011 is de stewardess 54 dagen arbeidsongeschikt. Daarnaast is ze van januari 2012 tot januari 2013 (gedeeltelijk) arbeidsongeschiktheid geweest en heeft ze vervangende werkzaamheden aan de grond verricht. Geleidelijk heeft ze haar werkzaamheden als stewardess weer opgepakt. De jaren daarna volgen er telkens weer ziekmeldingen. De stewardess geeft aan last te hebben van het Aerotoxic Syndrom door blootstelling aan verontreinigde lucht. De bedrijfsarts en KLM geven aan dat dit geen erkende beroepsziekte is en dat die diagnose (of enige andere diagnose) ook niet bij haar gesteld is.

Op 16 juni 2016 deelt KLM de stewardess mee dat zij zo spoedig mogelijk haar werk moest hervatten en dat bij gebreke hiervan KLM haar loon stop zou zetten. Op 30 juni 2016 laat werknemer KLM schriftelijk weten dat zij nog steeds arbeidsongeschikt is. KLM heeft de stewardess toch opgeroepen en haar vervolgens, toen zij niet verscheen, op staande voet ontslagen. De stewardess verzoekt vernietiging ontslag op staande voet.

De kantonrechter stelt vast dat de reden voor ontslag op staande voet is gelegen in een patstelling over de vraag of de stewardess arbeidsongeschikt is of niet. De stewardess geeft aan dat zij klachten heeft die gerelateerd zijn aan het Aerotoxic Syndrome. KLM stelt echter dat dit geen beroepsziekte is en dat deze diagnose niet is gesteld. De kantonrechter oordeelt dat geen sprake was van een dringende reden. KLM wist dat de stewardess geen gehoor zou geven aan oproep haar werk te hervatten en had loon reeds stopgezet. Het ontslag op staande voet wordt vernietigd.

Wel levert de patstelling voldoende grond op voor ontbinding arbeidsovereenkomst. De kantonrechter oordeelt dat sprake is van verwijtbaar handelen van de stewardess, zij kon in de gegeven omstandigheden niet weigeren haar werk te hervatten. Uitgangspunt bij beoordeling van de ziekte is de huidige stand van de medische wetenschap. Het Aerotoxic Syndrome is namelijk niet officieel erkend als beroepsziekte. KLM moet de stewardess de transitievergoeding betalen.

Het feit of een ziekte erkend is als beroepsziekte, is van belang voor het bepalen van de mate van arbeidsongeschiktheid en de bijbehorende re-integratieverplichtingen. Heeft u te maken met een zieke werknemer of bent u een zieke werknemer en wilt u weten wat de arbeidsrechtelijke gevolgen van ziekte zijn, neem dan contact met ons op.Geef een reactie

Scroll Up