Ontslag vanwege obesitas

Ernstig overgewicht, zoals het geval is bij (super) morbide obesitas, is een probleem van de moderne tijd. Bijna 50% van de mannen en bijna 40% van de vrouwen heeft overgewicht. Een aanzienlijk deel daarvan heeft obesitas. Overgewicht in het algemeen, maar zeker obesitas brengt gezondheidsrisico’s en concrete klachten en beperkingen met zich mee. Die kunnen – met name in het geval van obesitas – zodanig zijn dat de werknemer belemmerd wordt bij de uitoefening van zijn functie of vaker (langdurig) ziek is. In dat geval wordt het probleem van de werknemer ook het probleem van de werkgever. Dat zal in de praktijk spanningen oproepen. Immers, de werkgever zal zich dan willen mengen in de privésfeer van de werknemer.

Goed werkgeverschap brengt met zich mee dat de werkgever de werknemer helpt bij het afvallen en het vinden van een gezonde leefstijl. Er kan gedacht worden aan begeleiding door een diëtist en/of coach of het (financieel) ondersteunen bij een sportprogramma. Maar wat als dit alles niet helpt? Of als de medewerker daaraan niet wil meewerken? Kan de werkgever de werknemer dan ontslaan?

Onder omstandigheden kan dat. Voorwaarde is dan wel dat de werkgever aannemelijk kan maken dat hij zich (over een langere termijn) afdoende heeft ingespannen om de werknemer te ondersteunen bij afvalpogingen, alsmede dat de werkgever ook aannemelijk kan maken dat de werknemer als gevolg van zijn gewichts- en gezondheidsproblemen wezenlijke onderdelen van de functie niet meer kan uitoefenen en dat ook daarvoor geen andere oplossing is te treffen. Ook moet duidelijk zijn dat de werkgever de werknemer tijdig op de problemen heeft geattendeerd en tijd heeft gegeven om aan zijn problemen te werken. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat (super) morbide obesitas aan te merken is als een chronische ziekte. In beginsel geeft dat extra ontslagbescherming vanuit de Wet Gelijke Behandeling op grond van Handicap en Chronisch Ziekte. Doch de kantonrechter kan het langdurig niet kunnen voldoen aan de functie-eisen toch als een rechtvaardigingsgrond aanmerken voor ontslag.Geef een reactie

Scroll Up