Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

Strafrechtelijke veroordeling is ernstig verwijtbaar handelen van werknemer!

Uit de uitspraak van de Rechtbank Noord-Holland blijkt dat een strafrechtelijke veroordeling kan leiden tot ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer in de zin van artikel 7:669 lid 3 sub e BW. Wat speelde er precies in deze zaak?

Werknemer is sinds 1997 in dienst bij KLM in de functie Teamlid Bagage Processen. Omdat dit een vertrouwensfunctie betreft, heeft werknemer een Verklaring van Geen Bezwaar en een Schipholpas nodig. In de Wet veiligheidsonderzoek is bepaalt dat indien de Verklaring Geen Bezwaar wordt ingetrokken, de werkgever de betrokken persoon z.s.m. dient te ontheffen uit zijn vertrouwensfunctie.

Op 11 maart 2016 is werknemer strafrechtelijk veroordeeld tot een gevangenisstraf van 24 maanden vanwege het samen met anderen zich schuldig maken aan meerdere voorbereidingshandelingen voor de invoer van in totaal zeven kilogram cocaïne en deelname aan een criminele organisatie. Werknemer is tegen deze uitspraak in hoger beroep gegaan.

KLM heeft de kantonrechter verzocht de arbeidsovereenkomst te ontbinden op grond van ernstige verwijtbaarheid van werknemer. De kantonrechter is het eens met KLM en ontbindt de arbeidsovereenkomst. De feiten waarvoor werknemer strafrechtelijk is veroordeeld zijn op zichzelf al verwijtbaar, maar dit geldt nog meer nu deze strafrechtelijke feiten verband houden met de functie van de werknemer. KLM heeft terecht gesteld dat de vertrouwenspositie door werknemer is misbruikt.

Het feit dat werknemer in hoger beroep is gegaan tegen de strafrechtelijke veroordeling leidt niet tot een andere uitkomst. KLM heeft – met het oog op de onschuldpresumptie – terecht de strafrechtelijke vervolging afgewacht en pas bij de strafrechtelijke veroordeling ontbinding aangevraagd. De rechter vindt het niet redelijk als KLM ook nog de uitkomst van het hoger beroep (en eventueel cassatie) moet afwachten. Dit geldt temeer, nu de werknemer niet aangeeft op welke grond hij in hoger beroep verwacht te worden vrijgesproken. Van KLM kan niet worden gevergd dat zij het dienstverband slapend houdt en mogelijk later de werknemer weer tewerk stelt. Dat er geen loondoorbetalingsverplichting is, maakt dit niet anders.

Bovenstaande zaak is opmerkelijk, want in beginsel geldt de onschuldpresumptie. Dit betekent dat een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst alleen op grond van de strafrechtelijke vervolging van een werknemer in principe niet slaagt. Echter uit deze zaak blijkt dat de specifieke feiten en omstandigheden van het geval tot een uitzondering kunnen leiden.

Heeft u te maken met een werknemer die strafrechtelijk wordt aangeklaagd en wilt u weten wat daarvan de arbeidsrechtelijke consequenties kunnen zijn, neemt u dan contact met ons op.Geef een reactie

Scroll Up