Welke regels veranderen in 2017 op het gebied van Arbeidsrecht?

Welke regels veranderen in 2017 op het gebied van Arbeidsrecht?

Welke regels veranderen er in 2017 op het gebied van Arbeidsrecht? Met name op het gebied van het wettelijk minimumloon, de Arbeidsomstandighedenwet, de Participatiewet en de beoordeling van re-integratietrajecten dient u rekening te houden met veranderingen.

Wettelijk minimumloon

Het wettelijk minimumloon zal veranderen naar 21 jaar i.p.v. het huidige 23 jaar. Dit wordt bewerkstelligt door de lonen in twee stappen te verhogen. Bovendien wordt het minimumjeugdloon voor 18-20 jarigen verhoogd. De nieuwe bedragen staan hieronder.

Per 1 januari 2017 bedraagt het bruto wettelijk minimumloon:

 • €1.551,60 per maand;
 • €358,05 per week;
 • €71,61 per dag.

Per 1 januari 2017 bedraagt het bruto wettelijk minimumjeugdloon:

 • 22 jaar: €1.318,85 per maand;
 • 21 jaar: €1.124,90 per maand;
 • 20 jaar: €954,25 per maand;
 • 19 jaar: €814,60 per maand;
 • 18 jaar: €706,- per maand;
 • 17 jaar: €612,90 per maand;
 • 16 jaar: €535,30 per maand;
 • 15 jaar: €465,50 per maand.

Minimumloon bij start up

De ondernemer directeur- groot aandeelhouder (DGA) van een innovatieve start up mag in de eerste drie jaar alleen het wettelijk minimumloon verdienen. De gedachte hierachter is dat de start up hierdoor meer geld heeft om te groeien.

Arbeidsomstandighedenwet

In 2017 zal ook de Arbeidsomstandighedenwet worden aangepast. Toegang tot de bedrijfsarts moet makkelijker worden. Dit gebeurt mede door het mogelijk maken van een second opinion aan de werknemer wanneer de werknemer hierom vraagt. Bovendien krijgt de Ondernemingsraad instemmingsrecht op de keuze en plaats van de preventiemedewerker. Een preventiemedewerker is een werknemer die door de werkgever is aangesteld om het bedrijf te ondersteunen bij preventie en bescherming.

De Participatiewet

Zowel de Participatiewet als de Wet banenafspraak worden vereenvoudigd. Zo kunnen bedrijven eenvoudiger jongeren van het voorgezet onderwijs in dienst nemen. Bovendien kan er een loonkostensubsidie worden aangevraagd voor arbeidsbeperkte jongeren die een werkgever al in dienst zijn, maar onder het minimumloon verdienen.

Beoordeling re-integratietrajecten

De boordeling van re-integratietrajecten zal begrijpelijker en beter voorspelbaar worden gemaakt. Op dit moment is dit niet altijd even duidelijk. De werkgever start in sommige gevallen na 52 weken arbeidsongeschiktheid een tweede spoor re-integratietraject om een mogelijke loonsanctie van het UWV te voorkomen. De overheid gaat zich inspannen om deze onduidelijkheid weg te nemen.


Conclusie

Ook dit jaar verandert er weer het nodige op het gebied van het Arbeidsrecht. Als werkgever en werknemer is het belangrijk dat u op de hoogte blijft van deze ontwikkelingen. Heeft u vragen, dan kunt u bij ons terecht voor advies en ondersteuning.Geef een reactie

Scroll Up